You are here

Sandd en de VU: Big Data in Amsterdam


Amsterdam wil een vooraanstaande internationale rol spelen in de ontwikkeling van data-onderzoek. Big Data Amsterdam is een zoektocht van FD-journalist Job Woudt naar de werking van een ecosysteem waar bedrijfsleven en kennisinstellingen in Amsterdam samenwerken op het terrein van Big Data.

Verslag vierde gesprek met Frans Feldberg, professor Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Martin Smit, verantwoordelijk voor Innovatie bij Sandd .
© Financieel Dagblad