You are here

Uitnodiging Verkorte Voorstellen NWA-route Big Data Startimpuls

Saturday, June 3, 2017 - 11:59pm

Het programma Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData) zal een startimpuls geven aan de NWA-route en game changer “Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van Big Data”. Het VWData-programma zal worden ingediend binnen de NWA Startimpuls call. Het VWData-programma wordt vormgegeven als vijf inhoudelijke werkpakketten. Teams van indieners worden hierbij uitgenodigd om een verkort voorstel in te dienen voor het uitvoeren van één van de vijf inhoudelijke werkpakketten. Voorstellen volgen het voorgeschreven template en moeten worden ingediend op uiterlijk zaterdag 3 juni. De Programmabeschrijving, de "Uitnodiging tot het Indienen van Verkorte Voorstellen" en het template vindt u hier.